Voor vragen en opmerkingen kunt uw contact opnemen met onze secretaris. Wilt u liever telefonisch contact dan kunt u bellen met 06-26728599.

Voor correspondentie:

De Rijntamboers
Postbus 586
2300 AN Leiden 

Rekeningnummer: NL26 RABO 0375 3039 36

We repeteren elke donderdagavond van 19.30 – 21.00 uur bij de Eendenkooi, u bent van harte welkom ons te bezoeken of te bewonderen. Het adres:

De Eendenkooi 
Kooikersplein 1 
2382 EA Zoeterwoude